45.853060743393290 18.846445083618164
Položaj na karti

Kontakt Planina 135, Batina
031 214 511
031 212 844 xxxkronosxtaxkronos.hr www.vina-kalazic.com

Povratak na listu objekata
 

Kalazić

Odlično tlo baranjske Banske kose i pogodna mikroklima uvjetovana neposrednom blizinom moćnog Dunava, predu¬vjeti su da vinova loza koju tu brižno njegujemo daje iz¬vrsno grožđe pogodno za proizvodnju najboljih vina. Naši vinogradi kreirani su na način koji osigurava optimalan prinos po trsu kako bi se u svakoj bobici grožđa dobio mak¬simalan sadržaj ekstrakta, sladora i aroma. Jer, kaže se, proizvodnja vrhunskog vina počinje u vinogradu. Uz naš podrum nalazi se i kušaona sa 100 sjedećih mjesta u kojoj će ljubitelji vina moći uživati u svim visokokvalitetnim i vrhunskim vinima koje proizvodimo.