Wine tour

23.07.2012. obilazak terena sa predstavnicima projektnog partnera Grad Osijek

Članovi projektnog tima  zajedno sa predstavnicima projektnog partnera Grad Osijek izvršili su obilazak budućeg Regionalnog muzeja vina u Osijeku.