02.04.2013. Završena edukacija lokalnih pružatelja usluga u turizmu, proizvođača vina i ostalih relevantnih dionika, te edukacija djelatnika nove turističke infrastrukture. Prezentacije sa edukacija nalaze se u prilogu.

Osječko-baranjska županija je u suradnji s partnerima na projektu i uglednim stručnjacima - predavačima Pučkog otvorenog učilišta Osijek organizirala seriju edukacijskih radionica koje su održane u sva četiri vinogorja na području Osječko-baranjske županije (Baranjsko, Đakovačko, Erdutsko i Feričanaćko). Edukacije su organizirane u svrhu podizanja turističkih kapaciteta svih dionika koji pružaju usluge u turizmu ili će ih pružati u bližoj budućnosti. Provedena je i edukacija djelatnika nove turističke infrastrukutre – zaposlenika 1 regionalne vinoteke u Osijeku, 4 mini vinoteke u Dalju, Zmajevcu, Drenju i Feričancima, te dvije turističke info točke u Đakovu i Belom Manastiru.

Prezentacije: