14.02.2013. – započele edukacije u Općini Drenje

Osječko–baranjska županija u suradnji s partnerima na projektu Wine tour organizira seriju edukacijskih radionica. Edukacije su organizirane u svrhu podizanja turističkih kapaciteta lokalnih pružatelja usluga u turizmu, proizvođača vina i ostalih relevantnih dionika. 
Teme radionica su slijedeće:

  • Pravna pitanja i poticaji za turistički sektor
  • Prezentiranje i kušanje vina
  • Unaprjeđenje usluga opskrbe pripremljenom hranom i pićem
  • Zajedničko nastupanje na tržištu
  • Kreiranje i promocija kulturnih turističkih proizvoda
  • Vinski turizam