Pristup podacima

Statut
Poslovnik skupština
Poslovnik o radu Nadzornog odbora
Poslovnik o radu Turističkog vijeća
Izvješće o radu za 2017.g.
Nadzorni odbor
Izvješće o obavljenom nadzoru nadzornog odbora TZ OBŽ - prosinac
Zapisnik 9. sjednice NO - 13.03.2015.
Skupština
Zapisnik sa Osnivačke (1.) Skupštine Turističke zajednice Osječko-baranjske županije
Odluka Skuštine Turističke zajednice Osječko-baranjske županije
Odluka Skuštine Turističke zajednice Osječko-baranjske županije
Odluka Skuštine Turističke zajednice Osječko-baranjske županije
Financijski plan Turističke zajednice Županije za 2016. godinu
Rebalans
TZOBZ Plan 2015. - izvršenje
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA siječanj-listopad 2015.
Plan i program rada s financijskim planom Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
Rebalans financijskog plana s opisom za 2015. godinu
Turističko vijeće
Zapisnik s 1. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Osječko-baranjske županije,
IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA I TURISTIČKOG UREDA ZA RAZDOBLJE siječanj-listopad 2015. GODINE
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA siječanj-listopad 2015.
PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU
PRIJEDLOG PLANA I PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU
TZOBZ Plan 2015. - izvršenje
REBALANS
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU
Upute i obrazac zahtjeva
Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zahtjev za pristup informacijama