Pristup podacima

Propisi
Statut
Poslovnik skupština
Poslovnik o radu Nadzornog odbora
Poslovnik o radu Turističkog vijeća
Dokumenti
FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
REBALANS PRORAČUNA TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
PROGRAM RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU
FINANCIJSKI PLAN TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU
REBALANS PRORAČUNA TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
IZVJEŠĆE O RADU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
IZVJEŠĆE O RADU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2017. GODINE
Izvješće o obavljenom nadzoru nadzornog odbora TZ OBŽ - prosinac
Zapisnik 9. sjednice NO - 13.03.2015.
Zapisnik sa Osnivačke (1.) Skupštine Turističke zajednice Osječko-baranjske županije
Odluka Skuštine Turističke zajednice Osječko-baranjske županije
Odluka Skuštine Turističke zajednice Osječko-baranjske županije
Odluka Skuštine Turističke zajednice Osječko-baranjske županije
Financijski plan Turističke zajednice Županije za 2016. godinu
Rebalans
TZOBZ Plan 2015. - izvršenje
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA siječanj-listopad 2015.
Plan i program rada s financijskim planom Turističke zajednice Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
Rebalans financijskog plana s opisom za 2015. godinu
Zapisnik s 1. sjednice Turističkog vijeća Turističke zajednice Osječko-baranjske županije,
IZVJEŠĆE O RADU DIREKTORA I TURISTIČKOG UREDA ZA RAZDOBLJE siječanj-listopad 2015. GODINE
IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA siječanj-listopad 2015.
PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU
PRIJEDLOG PLANA I PROGRAMA RADA S FINANCIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU
TZOBZ Plan 2015. - izvršenje
REBALANS
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA TURISTIČKE ZAJEDNICE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU
Upute i obrazac zahtjeva
Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Zahtjev za pristup informacijama