Érintkezés Zlatna Greda 16, Lug
+385 (0) 31 565 181; +385 (0) 91 421 14 24
+385 (0) 31 565 182 xxxinfoxtaxzlatna-greda.org www.zlatna-greda.org

Az objektum lista

Pustara Zlatna Greda

Ministarstvo kulture dodijelilo je pustari Zlatna Greda status zaštićenog kulturnog dobra 28.10.2011. Pustara je upisana u Registar kulturnih dobara RH-Listu zaštićenih kulturnih dobara.
Zlatna Greda je osnovana oko 1870. godine kao dio Beljskog vlastelinstva. Ovo nekadašnje poljoprivredno radničko naselje smješteno je u istočnom dijelu Baranje, uz sjeverni rub Kopačkog rita. Do danas je sačuvan veći dio izvornih zgrada građenih u drugoj polovici 19. st. (Upravna zgrada, zgrada skladišta-magazin, radnički stanovi...) Danas Zlatna Greda predstavlja skladnu cjelinu sačuvane utilitarne industrijske graditeljske baštine specifične za pustare na prostoru istočne Hrvatske. Njenoj atraktivnosti i ambijentalnim vrijednostima doprinosi uklopljenost naselja u okruženje dunavsko-dravskih ritskih šuma. Smještaj uz sam Kopački rit predstavlja veliku vrijednost i sponu sa očuvanjem prirodnog okoliša i bioraznolikosti područja.
U nekadašnjoj upravnoj zgradi smješten je Eko centar Zlatna Greda. Njegov temeljni cilj je zaštita prirodnih i tradicijskih vrijednosti kroz edukacije i posjete prirodi prema načelima eko turizma. Zgrada je primjereno obnovljena, prenamjenjena i opremljena, te predstavlja potencijalnu jezgru buduće obnove i revitalizacije cijelog kompleksa.