Šokačka kuća/muzej u Topolju

Svojevrsni etno-muzej na području Baranje. Kuća je izgrađena 1918., a predmeti, pokućstvo i narodna nošnja u njoj, vrlo su stari. Neki predmeti stari su i više od 200 godina, a sve što je u kući izloženo još uvijek je uporabljivo. Ondje se čuva oko 1600 izložaka, a svi su stariji od 50 godina. Cijela se kuća sastoji od niza prostorija izvana povezanih otvorenim hodnikom - gankom. Iz ulazne prostorije ulazilo se u sobu koja je bila i spavaonica i radna soba zimi, te soba za dnevni boravak. S ganka su vidljiva još dvoja vrata koja vode u kijere - sobe u kojima se čuvalo ruho i koje su bile namjenjene za sinove i snahe. Snaha je imala obvezu, dolazeći u novi dom, donijeti sa sobom miraz. Tim je mirazom trebala opremiti kijer.